ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi Vásárlási tájékoztatót szíveskedjen alaposan átolvasni.

 

A Vásárlási tájékoztató tartalmazza a www.webfashion.hu weboldalon történő vásárlásfeltételeit. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a Vásárlási tájékoztatóban foglaltakat.   

Szolgáltató neve: WEBFASHION FOR YOU Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár Budai Nagy Antal utca 1.

Adószám: 27982213-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-206525

Bankszámlaszám: 10102237-51452500-01005006 Budapest Bank

Szállító partner megnevezése: GLS Hungary Kft.

Megrendelések feldolgozása: Hétfőtől - Péntekig : 10 és 18 óra között

E-mail cím: info@webfashion.hu

Telefonszám: +36307328017

Webáruházunkban női divatáru termékeket forgalmazunk.  A webáruházon keresztül leadott rendelését futárszolgálattal szállítjuk ki. Minden terméket raktárról szállítunk, tehát a szállítási határidő belföldi szállítás esetén – fizetési módtól függően -  akár 1-3 munkanap is lehet. Külföldre történő szállítás előzetes kapcsolatfelvétel után lehetséges,egyedi díjszabással.

 

Az akciókkal kapcsolatos esetleges változások jogát fenntartjuk. A két vagy több akció nem összevonható. Jelezd kérlek megjegyzésben melyiket szeretnéd igénybe venni. 

 

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:
A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól,a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.)- Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A Vevő viseli,az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A Vevő elállása esetén a termék vételárát levásárolhatja bármilyen más termékünkre,illetve ha nem talál megfelelő terméket, akkor 15 napon belül a vételárat visszafizetjük a részére.
A vállalkozó, kizárólag sérülésmentes,hiánytalan csomagolással,valamint a termék mellé kapott számla visszaszolgáltatása esetén, köteles a termék vételárát a Vásárló részére megtéríteni.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Kérjük,hogy felpróbálás előtt semmiképp se tegyen kárt a termékben és címkéjét ne távolítsa el,mert a termék sérülése,vagy címkéjének kivágása esetén a nem tudjuk visszavenni.
A sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik!
Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül,semmilyen körülmények között nem áll módunkban átvenni! Bármilyen reklamációt,kérdést,visszaküldés egyeztetését,emailban tudunk elfogadni! 
Postai és uvisszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!

GARANCIA SZAVATOSSÁG:
Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.
A megvásárolt terméket csak eredeti,sérülésmentes állapotban,a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza. Használt,vagy mosott ruhát higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.
A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként,(lehetőség szerint ajánlott, szolgáltatással kiegészítve)- megfelelő külső burkolattal ellátva,a számlával együtt adja fel.Az eladó semmilyen módon nem felel a Posta által elvesztett,vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.
Amennyiben hibás teljesítés történt (nem azt a terméket,nem azt a színt vagy méretet kapta amit rendelt),- a visszaszállítás költségét az eladó fizeti.
Szavatossági igény benyújtására a Ptk.,ide vonatkozó szabályai,valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet- 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.
Szavatossági igény benyújtása akkor jogos,ha a terméket az útmutatásoknak (bevarrt címke) megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.
A visszakapott termék a probléma jellegét illetően alapvetően kétféle lehet:
1. Javítható hiba:
Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavítjuk,és a lehető legrövidebb időn belül a mi költségünkre visszajuttatjuk.
2. Nem javítható hiba:
Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás szeretné.
A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogyasztó kérésére,független vizsgálatra kerül,ahol szakvéleményt készítenek róla.A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

Adatvédelem

Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át.Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Eladó kezelje,- a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a futárszolgálat megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében az Eladó az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név,Szállítási cím,Telefonszám,(utánvételnél a megrendelés összege a szállítási díjjal együtt),Megrendelés száma. A futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan,vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli!
Megrendelésének leadásával Ön a WEBFASHION FOR YOU Kft. vásárlója lesz.
A webfashion.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a WEBFASHION FOR YOU Kft. Az Üzemeltető – a továbbiakban egységesen: az eladó – garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók (a továbbiakban egységesen: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásainak, információinak igénybevételekor önkéntesen aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és feltétel nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és egyéb, a Honlap használata során alkalmazott egyes nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során egyidejűleg önkéntesen adatot is szolgáltat, amely részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával tudomásul veszi, hogy egyes aloldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

4. Az eladó kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve szerződött partnere kezeli.

5. A 4. pontban írt személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

6. Az eladó a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Ezen időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tarthat. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az eladó és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

7. Az eladó a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eladó minden esetben tájékoztatta az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eladó által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva – a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.

10. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az eladót , illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

12. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.


13. Az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.


14. Az eladó a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – szerződött partnerén kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

15. A vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a vállalkozó jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

16. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.

17. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) szerződött partneren kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. Az eladó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

4. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait, illetve a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez önkéntesen és határozottan hozzájárul.

5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

6. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az eladó nem vállal felelősséget.

8. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.
 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Felhasználó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: WEBFASHION FOR YOU Kft.

Az üzlet címe: 2085. Pilisvörösvár Budai Nagy Antal u. 1.

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36307328017

Internetcím: www.webfashion.hu

E-mail: info@webfashion.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz kezelésére nincs azonnal lehetőség (a panasz jellegétől adódóan), akkor a Szolgáltató arra kérheti a Felhasználót, hogy a fenti e-mail címre írásban is továbbítsa kifogásait, észrevételeit.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 10 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltetőtestület eljárását (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület).

 

Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ˝0˝ Ft-os, vagy ˝1˝ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlási szándékától.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.


A Webshopon található árak eltérhetnek az üzletünkben található termékek áraitól, ennek jogát fenntartjuk. 

A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.